Tripod GN

Visina 9,5cm Broj letvica 43

Ova podnica ima identčne karakteriste kao podnica Tripod S, no kao dodatnu karakteristku nudi mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja u nekoliko različith stupnjeva.