Modus Matic GN

Visina 9cm

Modus Matic GN podnica također se izrađuje kao i ostale dvije Modus podloge. Osim toga sadrži identične karakteristike kao i Modus S i GN podnice, ali se kao dodatna karakteristika nudi mogućnost podešavanja podnice pomoću elektromotora, leđni i nožni dio zasebno u mnogo različitih položaja, od ležanja do sjedenja. Motor sadrži bateriju pomoću koje se podnica može spustiti i kada nestane struje.