Sana Uno

Visina 4cm Broj letvica 16

Sana Uno podnica izrađena je od kombinacije okvira od furnirske ploče i letvica od lameliranog drva kao i ostale podnice iz kategorije Hespo Nordic. Elastčne letvice uležištene su u negibljivim plastčnim nosačima letvica.

Sana Uno letvice mogu se postaviti na madrace s Bonell jezgrom.