Sana Duo

Visina 5cm/6cm Broj letvica 22

Elastčne letvice uležištene su u negibljivim plastčnim nosačima letvica. U lumbalnom području podnice nalazi se 5 užih duplih letvica sa folijom i sa regulatorima elastčnost za podešavanje. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastčne završne kape.

Sana Duo letvice mogu se postaviti na madrace s Bonell jezgrom.