Što je Latex?

U svojoj najčišćoj formi latex je mliječna bijela tekućina koja poteće iz drveta zrelog kaučuka kad ga se zareže. Za upotrebu u proizvodnji madraca prirodni se latex miješa s određenim postotkom sintetičkog latexa i tek takva obogaćena mješavina je spremna za pretvaranje u formirani latex oblik. Na taj način osigurano je dobivanje optimalnih svojstava tj. postizanje izuzetno velike udobnosti i dugotrajnosti madraca.